Chính sách vận chuyển

Có 02 hình thức giao hàng khi mua sản phẩm của công ty:

  • Nhân viên của công ty giao hàng trực tiếp cho khách hàn
  • Shipcod