Chính sách bảo mật thông tin

Website Hutaphar.com không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Hutaphar.com sử dụng trong nội bộ công ty cho các mục đích sau đây:

  • Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm của công ty

Thời gian lưu trữ thông tin: Đối với thông tin cá nhân, Hutaphar.com chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, trong trường hợp này khách hàng vui lòng gửi mail về địa chỉ hutaphar@gmail.com.